Општо полномошно за автомобилот: како да издавате, како

Полномошно за автомобилимобиль – это официальный документ, предоставляющий право третьему лицу пользоваться и распоряжаться транспортным средством. К основным целям его оформления относится экономия средств при продаже машины, избежание уплаты налогов и дополнительных платежей, предоставление возможности доверенным лицам законно использовать автомобиль.

Внимание! Природата на постапката за издавање на општо полномошно е доброволна. Ниту законодавство ниту трети лица не можат да го принудат сопственикот на возилото да го подготви овој документ.

Содржина

 • Прокси
 • Постапката за издавање на општо полномошно
 •  Престанок на полномошното
 • Продавање автомобил под општо полномошно
 • Потсетиме полномошно, загуба

Прокси

Полномошно за автомобилиГенералното полномошно за автомобил е документ кој важи само откако е заверен од нотар. Повереникот има повеќе овластувања во однос на имотот:

 • Машинна контрола;
 • Отстранување на транспортни средства (изнајмени, како депозит, итн.);
 • Осигурување;
 • Размена;
 • Регистрација на договорот за продажба;
 • Други активности кои не се во спротивност со постојното законодавство.

Регистрацијата на општо полномошно за возилото подразбира појава на правни последици. Еден од нив е пренесување на правата за користење и отстранување на машината на трето лице.

Постојат две главни ограничувања за повереникот:

Губењето на општо полномошно не значи прекинување на нејзиниот рок на важност, бидејќи документот може да се врати. За да го направите ова, треба да го контактирате нотар чие полномошно е издадено, а потоа да даде изјава за враќање на документот.

Колку чини општо полномошно за автомобил? За да го потврдите документот, ќе треба да плаќате нотарски такси:

 • За поединци, подготовка и сертификација на полномошното - 1200 рубли.
 • За правни лица, подготовка и сертификација на полномошното - 1600 рубли.

Ако сопственикот на возилото (управникот) е правно лице, полномошното ќе престане да работи од моментот кога правното лице ќе престане да постои.

Полномошно за автомобилимобиль — Бланк.doc

Полномошно за автомобилимобиль — Образец.doc

LEAVE ANSWER